تاوریس تولید کننده ماسک پزشکی

پرس التراسونیک

پرس التراسونیک و دوخت چندلایه

پرس التراسونیک و دوخت چندلایه انواع پارچه با سیستم مافوق صوت تا عرض ۲۲۰ سانتی متر.

پرس التراسونیک